Wat is hooggevoeligheid (hsp) eigenlijk?

Hooggevoeligheid is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor zeer gevoelig persoon. Aron concludeert dat uit meerdere onderzoeken dat mensen met een gevoeliger zenuwstelsel zowel intern als extern sterker geprikkeld worden dan gemiddeld.

Gevoelige mensen kunnen moeite hebben met zich te concentreren of hebben moeite met de hoeveelheid prikkels die ze op straat, werk en in de winkels oppikken. Deze prikkels zorgen ervoor dat ze minder goed in hun vel zitten. Dit kan zich onder andere uiten in prikkelbaarheid, vermoeidheid, psychische klachten, onrust, stress, angst, depressie, burnout, middelen gebruik of eetproblemen.

Mensen die vast lopen door hun hooggevoeligheid, weten niet altijd dat  ze hooggevoelig zijn. Deze mensen zouden een test kunnen doen en vandaar uit een coachingstraject kunnen volgen om hiermee leren om te gaan. Er zijn tegenwoordig genoeg mensen die hiervoor zijn opgeleid en die je hier in kunnen begeleiden.

Begeleiding van volwassenen die hooggevoelig zijn

Het doel van de HSP begeleiding is; jouw als hoogsensitieve persoon op een praktische manier handvattten te geven. Hierbij zullen diverse perspectieven worden aangeboden. Van belang hierbij is dat je jezelf meer en meer op een natuurlijke manier beleeft, gedragingen als vanzelf zullen veranderen en er ruimte komt voor om jezelf op een bewuste wijze te manifesteren in de maatschappij. Niet afsluiten, maar ten volle in het leven staan en zijn wie of wat je bent. Middels begeleiding bij Praktijk De Prikkel worden er handvatten aangeboden die de mogelijkheid kunnen bieden om jezelf en de omgeving beter te kunnen begrijpen. Tevens krijg je ook praktische oefeningen die je thuis kan oefenen om beter geaard te zijn.

Allereerst is er een intakegesprek waarbij ik een intakeformulier gebruik. In het intakegesprek kunt je aangeven waar je precies last van hebt en waar je precies aan wilt gaan werken.

Begeleiding van kinderen die hooggevoelig zijn

Vaak zijn hooggevoelige kinderen druk of snel boos en kunnen zich slecht concentreren. Ook is er een groep kinderen die zich meer naar binnen keren, maken wat moeilijker contact en zijn vaak dromers.

Hooggevoelige kinderen zijn vaak overprikkeld. Zij kunnen overprikkeld raken door bijvoorbeeld:

 • Als ze te veel opdrachten te gelijk moeten uitvoeren en er tijdsdruk is
 • Hun lichamelijke en geestelijke conditie niet optimaal is
 • Ze geen of weinig rust krijgen zodat ze niet herstellen
 • In gezelschap makkelijk versmelten met anderen
 • De aandacht op ze gericht is
 • Als ze emoties van volwassen mensen niet juist kunnen benoemen
 • Het kind reageert impulsief op prikkels, omdat de cognities nog niet ontwikkeld zij
 • Positieve bevestiging staat centraal, zowel voor de kinderen, als de ouders als beroepsopvoeders zoals leerkrachten.

Wat kun je leren tijdens de begeleiding

 • Je helpt je kind zijn kennis te vergroten over zichzelf
 • Je helpt je kind door een oplossing aan te dragen
 • Je zoekt samen naar mogelijke alternatieven bij b.v. onhandig gedrag
 • Je maakt heldere afspraken met je kind
 • Je leert positieve feedback te geven
 • Je brengt structuur aan voor je kind
 • Je brengt je kind weer in balans.

Kennismakingsgesprek

Ik begin altijd met een kennismakingsgesprek als ouders door willen komt er vervolgens een intakegesprek die ik altijd koppel aan de kennismaking. Mijn voorkeur is dat beide ouders komen met het kind om kennis te maken.

Tegenwoordig weten we dat sommige kinderen meer dan gemiddeld gevoelig kunnen reageren. Ik vind het daarom ook belangrijk om samen met de ouders te kijken wat we het hooggevoelige kind kunnen aanbieden om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Op mijn website vind je een HSP test voor volwassenen en voor kinderen. Deze zou je eens kunnen maken als je denk dat jij of je kind hooggevoelig is.