Wat is Hypnotische trance

U bent vaker onder hypnose dan u denkt! Trance is als een vervoermiddel naar andere werelden. Werelden in jezelf, werelden om ons heen. Deze werelden zijn vaak verborgen voor je bewustzijn. Denk maar eens aan al die keren dat u bijvoorbeeld in de trein zat en dagdroomde en vergat op het juiste station uit te stappen, of misschien weet u nog hoe u opging in een theatervoorstelling of een muziekstuk.

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. U zet ze als het ware op een zijspoor. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Zo kunt u geconcentreerd bezig zijn met wat in u leeft. Er ontstaat ruimte om bezig te zijn met uw problemen en deze aan te pakken.

Wat is hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf. De cliënt is zich in trance wel degelijk bewust van wat er gebeurt en kan in trance de suggesties van de therapeut gebruiken om zich beter te voelen.

In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Anders gezegd: onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Belangrijk bij hypnotherapie

Wederzijds respect, vertrouwen en een gelijkwaardige relatie tussen therapeut en cliënt vormen de basis voor succesvolle therapie. Een belangrijk deel van de therapie vindt op bewust niveau plaats, als een gesprek van mens tot mens. Hypnotherapie is in dat opzicht gelijk aan andere vormen van psychotherapie. Er wordt vanuit gegaan dat de cliënt bewust of onbewust weet wat de oorzaak van de klacht is en hoe een oplossing bereikt kan worden. Door met je in gesprek te gaan help ik je om betekenisvolle informatie te verzamelen en toe te voegen aan de kennis die je al hebt. Hierdoor krijg je meer duidelijkheid over je hulpvraag en het doel dat je wilt bereiken.

Waarom werken met het onderbewuste

Een gesprek op bewust niveau heeft echter zijn beperkingen omdat slechts een deel van de kennis beschikbaar is. De menselijke psyche kan vergeleken worden met een ijsberg. Het bewuste wordt gevormd door het topje boven water. Het onderbewuste is het deel dat zich onder de oppervlakte bevindt. Als hypnotherapeut draag je er zorg voor dat je cliënt met zijn aandacht gebracht wordt naar ervaringen in hemzelf. Door gebruik te maken van trance en hypnose wordt je onderbewuste toegankelijk en krijg je de beschikking over extra informatie. Het inzicht wat je hierdoor verkrijgt is de eerste stap op weg naar verandering.