Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Jouw dossier zal 20 jaar bewaard worden in het door mij aangelegde archief.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • algemene voorwaarde zullen op papier worden mee gegeven.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Mochten jouw gegevens ook voor andere doelen gebruikt worden gaat dit altijd eerst in overleg met jou.