Pesten

Pesten is van alle tijden en gebeurt op alle leeftijden. Veel mensen zijn wel eens in aanraking gekomen met pesten of kennen iemand die gepest is of is zelf wellicht een Pester.

Hoe kan pesten ontstaan?

Pesten ontstaat vaak heel subtiel. Men zoekt een slachtoffer en kijkt hoe deze reageert. Als het slachtoffer reageert op een manier die de pester fijn vindt en hem meer macht geeft, dan zal hij het slachtoffer vaker pesten. Als jongeren zich niet verweren, gaan huilen of angst laten zien, maken zij een grotere kans om gepest te worden.

Belangrijk ook is een veilige omgeving. Hiermee bedoel ik dat het kind zich thuis of op school veilig genoeg voelt om zich te kunnen uiten over zijn/haar gevoel. Ook maken volwassenen hier onderdeel van uit. Zij moeten tijdig signaleren en maatregelen hier tegen nemen. Zo wordt de pestvoedingsbodem erg klein. Er mag altijd geklikt worden als het om pesten gaat.

Hoe word je een pester en hoe word je slachtoffer van pesten?

In beide gevallen gaat het om jongeren die geen of weinig zelfvertrouwen hebben. Ook kun je van huis uit niet duidelijke kaders meegekregen hebben of niet aangesproken worden op negatief gedrag.

Je loopt een grotere kans om slachtoffer te zijn als je bijvoorbeeld:

 • Lichamelijk zwakker bent.
 • Angstig en passief bent.
 • Je vaak terugtrekt.
 • Onzeker bent.
 • Negatief zelfbeeld hebt.
 • Weinig sociale vaardigheden hebt.
 • Weinig gevoel voor humor.
 • Uiterlijke kenmerken zoals; puistjes, rood haar, dik zijn enz.

 Verschillende vormen  van pesten 

 • Dreigmails (anoniem)
 • Roddelen
 • Uitschelden
 • Buitensluiten
 • Filmpjes, foto’s op internet
 • Stalken
 • In elkaar slaan
 • Kleineren
 • Cyberpesten

Wil jij hulp om meer weerbaar te worden. Schrijf je in voor de training! Deze training is geschreven voor kinderen tussen  8-12 jaar en op de basisschool zitten en te maken hebben met pestgedrag van anderen. Deze training geeft kinderen houvast om in het vervolg beter te leren omgaan met Pesters. Het kind krijgt weer meer zelfvertrouwen en kan hierdoor weer beter functioneren