Wat doet een psychosociaal therapeut

Bij een psychosociaal therapeut staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Belangrijk is vooral een luisterend oor zonder oordeel. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om samen met de cliënt problemen op te lossen die een sociaal en psychisch karakter hebben.

Ieder psychosociaal therapeut heeft zo zijn eigen werkwijze, gesprekken, oefeningen en technieken om je te helpen. Het probleemoplossend en zelf genezend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Cliënten kunnen vergoeding voor psychosociale begeleiding krijgen als er wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

  • De cliënt heeft een aanvullend pakket met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg.
  • De therapeut of psychosociale hulpverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar van de cliënt wordt erkend.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico van € 385,- vervalt niet. Heb je nog vragen of wil je een intakegesprek neem gerust contact met mij op.