Registratie

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 12018. Zie ook www.hypnotherapie.nl

De praktijk is met de naam Hypnotherapie De Prikkel Beverwijk geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vetkis en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code90-047665 en de praktijk AGB-code is 90-56248

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Hypnotherapie De Prikkel Beverwijk geregistreerd met het KvK-nummer: 34341871

Mocht u ontevreden zijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met licentienummer:403433R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).